Visió, missió i valors

Visió

La nostra visió és que tothom hauria de tenir l’oportunitat d’un acompanyament al patiment en el procés de morir, entenent que el patiment engloba el dolor total (físic, emocional, social i espiritual).

Missió

La nostra missió és acompanyar el malalt i les seves famílies en el procés de mort i en el procés de dol, fent especial èmfasi en l’aspecte psicoespiritual del procés. Per això, creiem que és indispensable el benestar dels cuidadors, professionals i voluntaris, i donar a conèixer la importància de la nostra feina.

Valors

Els valors que regeixen la nostra feina són:

  • Dignitat de la persona en el procés de morir
  • Presència
  • Empatia
  • Compassió
  • Connexió
  • Respecte
  • Humanitat