Hospice a casa

Actualment oferim les cures de “hospice a casa” (hospice at home), on el nostre equip visita els malalts terminals a casa, a l’hospital o residència, ja que molts malalts es troben ingressats fins al moment de morir. Els acompanyem i donem suport espiritual, tant per a ells com per als familiars, cooperant amb l’equip mèdic per garantir les millors condicions de qualitat de vida. Estem familiaritzats amb els problemes inherents als estadis finals de la vida.

L’experiència dels centres que funcionen a tot el món és que l’atenció al propi domicili és l’opció que preferirien la majoria de persones i famílies, encara que això de vegades no és possible per raons diferents que són valorades en cada cas individual.

Afortunadament al nostre medi comptem amb l’existència d’unitats de cures pal·liatives hospitalàries i també d’equips d’atenció domiciliària que fan una atenció pal·liativa (PADES).

Tanmateix, aquesta cobertura no abasta totes la població i malgrat comptar amb professionals preparats per a l’atenció mèdica i psicoemocional, moltes vegades la profunditat del moment requereix un acompanyament en l’aspecte més existencial i essencial de l’ésser humà. Aquí és on la tasca del hospice i la dels equips pal·liatius es complementen i se solapen.

El temps que li queda de vida després de determinar que no hi ha possibilitats de curació és un temps preciós per dedicar-ho al que un desitgi, és un temps molt valuós que ningú ens hauria de robar. No obstant moltes vegades s’entra en una espiral d’intents per prolongar la vida sigui com sigui, amb l’única finalitat de prolongar-la, que potencien el patiment i dificulten a tota la unitat familiar viure aquests moments amb la intimitat, profunditat i clima d’amor necessaris per partir des de la pau i l’acceptació.

L’acompanyament hospice, un cop controlats els símptomes físics, té com a finalitat atendre el malalt i la seva família en totes aquestes qüestions que podríem englobar en la dimensió espiritual.
Els equips designats per l’hospice es desplacen on resideix el malalt o on està internat, de manera regular i pactada.