Costa Brava Hospice

Costa Brava Hospice és una associació que proporciona les cures hospice a la província de Girona.

La filosofía hospice promou les cures i l’atenció d’una persona a totes les àrees (física, emocional, social i espiritual) en els moments en què aquesta pateix una malaltia avançada i s’acosta al moment de morir. Alhora, considera que els familiars o amics són igualment vulnerables i poden necessitar ajuda i atenció. Per això, les nostres cures van dirigides a tota la unitat familiar o relacional més propera.

Perquè això es doni, cal que la societat conegui que existeix. Per això, una altra de les missions de base del hospice és la difusió d’aquesta cultura a la societat en general, i als estaments sanitaris en particular, per ser aquests últims els habituals receptors de les persones malaltes, que en moltes ocasions acaben els seus dies a les seves institucions, i que per tant disposen d’una plataforma privilegiada per aplicar totes aquestes idees.